Již od roku 1989 vám zajišťujeme komplexní servis mechanických a elektronických vah - prodej, opravy, cejchování, kalibrace vah a nově i kalibrace vah prostřednictvím akreditované kalibrační laboratoře ZEMAN váhy s.r.o.. Působíme ve městech Praha, Benešov, Beroun, Příbram, Kladno, Kralupy nad Vltavou. Specializujeme se na obchodní váhy, váhy pro restaurace, průmyslové váhy, zdravotnické váhy, laboratorní a zlatnické váhy.

Cejchování vah - servis vah, prodej vah

Úřední ověřování vah (Cejchování vah)

Každá nová váha musí projít tzv. prvotním ověřením (u vah zakoupených u nás je již prováděno přímo u výrobce). Následné ověření je prováděno v pravidelných zákonných intervalech po uplynutí dvou let. Ověřování vah provádíme ve spolupráci s ČMI ve většině případů přímo u zákazníka, takže nemusíte mít obavy, že bude váš provoz omezen.

Kdy je nutné znovu úředně ověřit vaší váhu?


a) uplynula doba platnosti jejího ověření (2 roky od posledního ověření),
b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,

Značky prvotního ověření:

Značka shody s požadavky na měřidla pro specifikované použití.


   Nově černé M na bílém pozadí od 20.4.2016. Změna směrnic EU.

Značka shody s evropskou platností.
ES značkou shody je označen výrobek (měřidlo), který splňuje požadavky příslušné evropské směrnice a je uváděn na trh stanoveným postupem. Značka shody je doplněna dvojčíslím roku, ve kterém byla na výrobek umístěna (04 = 2004)Značka notifikované osoby (autorizované osoby).
Souvisí s předchozí ES značkou shody, k níž se připojuje a číslem identifikuje notifikovanou (autorizovanou) osobu, která provedla posouzení shody výrobku (měřidla) s požadavky příslušné evropské směrnice nebo posouzení systému jakosti výrobce (ČMI má jako notifikovaná osoba číslo 1383).

 

Značky následného ověření:

- samolepky s dvojčíslím roku, kdy k ověření došlo - zde "05", tedy v roce 2005 a vyobrazením lva (CM 1 určuje česká metrologie; 1 - Praha).- nebo zavěšením plomby s dvojčíslím roku, a vyobrazení lva z druhé strany,

- nebo vyražením dvojčíslí roku a lva

Úřední značka s připojeným identifikovaným kódem. Symbol 15 je poslední dvojčíslí roku ověření, sedmimístné číslo je v daném roce jedinečným identifikačním číslem „transakční“ úřední značky.Propagační a informační štítek ČMI, který informuje, ve kterém roce je třeba váhu opětovně úředně ověřit (tento štítek není povinný a nejedná se tedy o úřední ověření, za které bývá často zaměňováno).Pokud si hodláte pořídit novou váhu, je vhodné se nejprve u nás informovat, zda vámi vybraná váha je typově schválená jako "stanovené měřidlo", a to k požadovanému účelu. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že ČMI váhu odmítne úředně ověřit.
 
Zákon o metrologii: Zákon č.505/1990 Sb.    

 

Proč zrovna my?
  • Individuální přístup
  • Profesionalita
  • Bohaté zkušenosti
  • Rychlé jednání
  • Rozumná cena