Již od roku 1989 vám zajišťujeme komplexní servis mechanických a elektronických vah - prodej, opravy, cejchování, kalibrace vah a nově i kalibrace vah prostřednictvím akreditované kalibrační laboratoře ZEMAN váhy s.r.o.. Působíme ve městech Praha, Benešov, Beroun, Příbram, Kladno, Kralupy nad Vltavou. Specializujeme se na obchodní váhy, váhy pro restaurace, průmyslové váhy, zdravotnické váhy, laboratorní a zlatnické váhy.

Kalibrace vah - servis vah, prodej vah

Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.

Kalibrace se provádí u pracovních měřidel nestanovených, které nepodléhají úřednímu ověření, což jsou např. laboratorní váhy, analytické váhy, počítací váhy, můstkové váhy (vážení v neobchodním styku). Na základě naměřených hodnot se vystavuje kalibrační list.

Kalibrace pod akreditací ČSN EN ISO/IEC 17025

Kalibrace zajišťuji v Praze a okolí jako smluvní pracovník kalibrační laboratoře č.2324 firmy ZEMAN Váhy s.r.o., která je akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018,http://www.vahy-pokladny-systemy.cz/173-kalibrace.html

Kalibrace provádíme přímo u zákazníka nebo po dohodě na naší adrese Beranových 130, budova č.19, 199 00 Praha 18 - Letňany. Kalibrace vah se provádí podle Kalibračního postupu KP-01 (elektronické váhy s neautomatickou činností s diskontinuální indikací na displeji) v rozsahu od 1 mg do 620 kg.

Objednávky:
Jan Růžička
Telefon: 608 964 740
E-mail: ruzickaj.vahy@seznam.cz

 

Kalibrace společnosti Jan Růžička

Dále provádíme kalibrace mechanických a elektronických vah v rozsahu od 1 mg do 620 kg pro naplnění požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Součástí kalibrace je seřízení váhy a vystavení kalibračního listu. Kalibrace provádíme přímo u zákazníka nebo po telefonické dohodě na naší adrese Beranových 130, budova č.19, 199 00 Praha 18 - Letňany. Součástí kalibračního listu je návaznost našich použitých závaží na etalony Českého metrologického institutu, tabulka naměřených hodnot (odchylek ve vážení) a jiné nezbytné informace.

Objednávky:
Jan Růžička, Servis vah
Telefon: 608 964 740
E-mail: ruzickaj.vahy@seznam.cz

Proč zrovna my?
  • Individuální přístup
  • Profesionalita
  • Bohaté zkušenosti
  • Rychlé jednání
  • Rozumná cena